CHIA SẺ

Các bạn đừng thay đổi công thức tính và các cột khác nhé, chỉ điền các thông tin đầu vào của doanh nghiệp bạn.

Link tải(trực tiếp) : biz-plan-financial.xls

Link dự phòng(google) : Link 2 backup

Bạn thay tên công ty vào là xong bản báo cáo tài chính cho 5 năm.