CHIA SẺ

Mình đang thực hiện chuyển đổi số cho công ty nên gặp nguồn tài liệu quý là sướng rơn. Chia sẻ với anh chị em bà con một số link download sách FREE mà mình tìm thấy, ah, chỉ có 7/10 cuốn là free thôi, nhưng đọc 7 cuốn chắc là đủ để dân amater hiểu về mấy cái vụ “chuyển đổi số” rồi.
Các sách dưới đây:
1/ Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age
Tạm dịch: Giải trí về chuyển đổi số: Suy nghĩ lại về doanh nghiệp của bạn trong kỷ nguyên kỹ thuật số
Tác giả: David L. Rogers
Link PDF: https://bom.to/QMVSxvT
2/ Platform Scale: How an emerging business model helps startups build large empires with minimum investment
Tạm dịch: Hệ thống platform: Cách một mô hình kinh doanh mới nổi giúp các công ty khởi nghiệp xây dựng đế chế lớn với vốn đầu tư tối thiểu
Tác giả: Sangeet Paul Choudary
Link PDF:https://bom.to/74S4xyI
3/ Agile IT Organization Design: For Digital Transformation and Continuous Delivery
Tạm dịch: Thiết kế một tổ chức công nghệ thông tin linh động: Để chuyển đổi và cung cấp kỹ thuật nhanh chóng hơn
Tác giả: Sriram Narayan
Link PDF: https://bom.to/uPrShot2
4/ Building the Agile Business Through Digital Transformation: How to Lead Digital Transformation in Your Workplace
Tạm dịch: Xây dựng doanh nghiệp linh động để bứt phá trong chuyển đổi số: Cách lãnh đạo chuyển đổi số ngay chính tại nơi làm việc của bạn
Tác giả: Neil Perkin, Peter Abraham
Link PDF: https://bom.to/LGMRcf0
5/ AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order
Tạm dịch: Sức mạnh ưu việt của AI: Trung Quốc, thung lũng silicon và sự khởi tạo của một thế giới mới
Tác giả: Kai-Fu Lee
Link PDF: https://bom.to/HzXjzPQA
6/ Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You
Tạm dịch: Cuộc cách mạng Platform: Cách mạng lưới siêu thị đang thay đổi nền kinh tế và làm thế nào để khiến nó tạo ra lợi nhuận cho bạn
Tác giả: Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary
Link PDF: https://bom.to/5xZXdLGI
7/ The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation
Tạm dịch: Lầm tưởng về công nghệ: Con người mới là chìa khóa để chuyển đổi kỹ thuật số
Các tác giả: Gerald C. Kane, Anh Nguyen Phillips, Jonathan Copulsky, Garth Andrus
Edit: Paul Michelman
Link đọc online: https://bom.to/VcQMN3fi
8/ Clearing the Digital BLUR: How Organizations Can Transform Themselves At the Speed of Digital
Tạm dịch: Xóa sổ kỹ thuật BLUR: Cách các tổ chức có thể bắt kịp nhịp độ chuyển đổi số
Tác giả: Rajiv Jayaraman
Link mua sách: https://bom.to/sS9i32L
9/ Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction
Tạm dịch: Chuyển đổi số: Sống sót và bứt phá trong kỷ nguyên sụp đổ hàng loạt
Tác giả: Thomas M. Siebel
Link mua sách bản tiếng Việt: https://bom.to/V1043auz
10/ Digital Transformation at Scale: Why the Strategy Is Delivery
Tạm dịch: Chuyển đổi số quy mô lớn: Tại sao cung cấp chuyển đổi số là một chiến lược?
Tác giả: Andrew Greenway, Ben Terrett, Mike Bracken, Tom Loosemore
Link mua sách: https://bom.to/ZeGcvVO

Nguồn: Top 100 digital transformation agency.