Startup-list

Startup-list
After four months, SHub Classroom of Nguyen Dang An (23 years old, in Ho Chi Minh City) and his colleagues reached 100,000 users, making it into the top 4 popular educational applications on Google Play. One day after the industry's...

RECOMMENDED VIDEOS

Làm cách nào STRIPE trở thành công ty siêu thanh toán...

Ngày nay, ít hơn 8% thương mại toàn cầu xảy ra trực tuyến. Stripe đang có ý định tăng số lượng đó. Khi các doanh nghiệp...

POPULAR VIDEOS