fbpx

Cố vấn 1-1

Cố vấn 1-1
Các doanh nghiệp cần cố vấn độc lập ở mọi vị trí khác nhau trong doanh nghiệp mình(nên bắt đầu khi doanh nghiệp còn nhỏ sẽ dễ dàng xử lý) các xung đột(ý tưởng, định hướng) và trục trặc(phát triể sản phẩm, thị trường mục tiêu, tính khả thi dự án) hơn so với khi đã vào guồng quay của dòng tiền, bạn sẽ chịu áp lực về quản lý nhiều hơn là quản trị tầm xa. Thông thường chúng tôi thu phí nho nhỏ với các startup đã gọi được vốn serie A trở lên và miễn phí hoàn toàn với các startup chưa gọi vốn hoặc đang dừng ở Seed fund. Các làm: chúng tôi sẽ "thâm nhập" thực sự vào nhóm của bạn và "đóng vai trò" như một thành viên của nhóm để làm việc thực sự cho ra kết quả là sản phẩm ngon lành đáp ứng được thị trường chứ không phải chỉ ngồi tư vấn kiểu chỉ tay năm ngón hay mentor đãi bôi. Bạn cần cho chúng tôi biết khó khăn của bạn hiện tại ở khâu nào và chúng tôi sẽ trả lời việc có đồng ý tham gia hay không, nếu chúng tôi biết chắc có thể khắc phục được.

Không có bài viết để hiển thị

RECOMMENDED VIDEOS

Chuyển đổi số hay là ngất trên cành quất

Mình đang thực hiện chuyển đổi số cho công ty nên gặp nguồn tài liệu quý là sướng rơn. Chia sẻ với...

POPULAR VIDEOS