CHIA SẺ
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 1
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 2
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 3
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 4
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 5
Apply NOW

Cơ hội nhận vốn vay tớ 2 triệu USD

Bạn là một doanh nghiệp đã có dòng doanh thu?

Bạn đang tìm nguồn vốn vay từ $500k – $2M để phát triển?

Bạn đang cần những chuyên gia tư vấn hồ sơ kêu gọi đầu tư?

Hãy tham gia vào Capital Mobilisation Challenge để có cơ hội kêu gọi lên tới $2M vốn vay, tiếp cận với những nhà đầu tư quốc tế và nhận gói hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia lên tới $50k.

Hạn cuối: 31/10/2017. Tham gia ngay tại https://cmc.unkapt.capital

Chương trình được tổ chức bởi Unkapt – nền tảng gọi vốn vay toàn cầu dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn từ $1M đến $25M hoặc lớn hơn.

Chân thành cảm ơn Chứng khoán Bảo Việt, IBM Vietnam, CLB CFO, diễn đàn M&A Forum, 5Desire đã hỗ trợ thông tin về chương trình này.

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình có thể chat với admin của www.facebook.com/5desire hoặc email contact@5desire.com

Chương trình không dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn dưới $500k hoặc các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi tạo.

Tìm hiểu thêm
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 6
Nền tảng gọi vốn vay từ các nhà đầu tư quốc tế $1M-$25M
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 7
Bộ tài liệu về cuộc thi Capital Mobilisation Challenge
Capital Mobilisation Challenge cho vay vốn khởi nghiệp tới $2M 8
Cuộc thi toàn cầu cho các Fintech Startup nhận vốn $1M