[ Giới thiệu startup ] https://roosam.com | Doocvii.com

CHIA SẺ

[ Giới thiệu startup ] https://roosam.com | Doocvii.com [ Giới thiệu startup ] https://roosam.com | Doocvii.com

Công ty Cổ phần Robot Roosam tập trung phát triển Robot dịch vụ và giải trí tại Việt Nam. Roosam với sứ mệnh cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xây dựng công viên robot và bảo tàng khoa học tại Việt Nam, tạo nền tảng khoa học công nghệ cho toàn bộ thế hệ trẻ, từ đó thay đổi tư duy, trí tuệ và tầm nhìn người Việt.

Công ty Cổ phần Robot Roosam

Công ty Cổ phần Robot Roosam tập trung phát triển Robot dịch vụ và giải trí tại Việt Nam. Roosam với sứ mệnh cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xây dựng công viên robot và bảo tàng khoa học tại Việt Nam, tạo nền tảng khoa học công nghệ cho toàn bộ thế hệ trẻ, từ đó thay đổi tư duy, trí tuệ và tầm nhìn người Việt.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • Công ty Cổ phần Robot Roosam

  • ROOSAM ROBOTICS JSC

  • info@roosam.com

  • https://roosam.com

Lĩnh vực

Marketing

Phương tiện truyền thông

PR & Truyền thông

Robot

Công nghệ

Thành lập

12/2016