[ Giới thiệu startup ] Http://www.vleisure.com | Doocvii.com

CHIA SẺ

[ Giới thiệu startup ] Http://www.vleisure.com | Doocvii.com [ Giới thiệu startup ] Http://www.vleisure.com | Doocvii.com

VLeisure là nền tảng mạng lưới du lịch toàn cầu dành cho đại lý. Đại lý quản lý và phân phối các sản phẩm du lịch và các dịch vụ đến các đối tác của họ.
Với mạng lưới toàn cầu các nhà cung cấp du lịch của chúng tôi, bây giờ bạn có thể truy cập vào một cơ sở dữ liệu sản phẩm phong phú.

Công ty TNHH MTV Du lịch Mekong Leisure

VLeisure là nền tảng mạng lưới du lịch toàn cầu dành cho đại lý. Đại lý quản lý và phân phối các sản phẩm du lịch và các dịch vụ đến các đối tác của họ.
Với mạng lưới toàn cầu các nhà cung cấp du lịch của chúng tôi, bây giờ bạn có thể truy cập vào một cơ sở dữ liệu sản phẩm phong phú.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • Công ty TNHH MTV Du lịch Mekong Leisure

  • Phan.le@vleisure.com

  • Http://www.vleisure.com

Lĩnh vực

B2B / Doanh nghiệp

Thành lập

05/2016