[ Giới thiệu startup ] http://www.nhietmattroi.vn | Doocvii.com

CHIA SẺ

[ Giới thiệu startup ] http://www.nhietmattroi.vn | Doocvii.com [ Giới thiệu startup ] http://www.nhietmattroi.vn | Doocvii.com

Công ty Nhiệt Mặt Trời thành lập năm 2014, chuyên nghiên cứu giải pháp làm khô bằng nhiệt mặt trời.
Trong quá trình nghiên cứu gần 10 năm, chúng tôi phát hiện ra nguyên lý thoát ẩm mới trong quá trình thực nghiệm.
Sau 03 năm thành lập DN, chúng tôi bắt đầu có doanh thu ở năm 2017.
Hoài bão của chúng tôi là trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp làm khô mới cho cộng đồng, với tiện ích do mặt trời đem lại giúp XANH hoá sản phẩm của DN.

Công ty CP Công nghệ Nhiệt Mặt Trời

Công ty Nhiệt Mặt Trời thành lập năm 2014, chuyên nghiên cứu giải pháp làm khô bằng nhiệt mặt trời.
Trong quá trình nghiên cứu gần 10 năm, chúng tôi phát hiện ra nguyên lý thoát ẩm mới trong quá trình thực nghiệm.
Sau 03 năm thành lập DN, chúng tôi bắt đầu có doanh thu ở năm 2017.
Hoài bão của chúng tôi là trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp làm khô mới cho cộng đồng, với tiện ích do mặt trời đem lại giúp XANH hoá sản phẩm của DN.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • Công ty CP Công nghệ Nhiệt Mặt Trời

  • giomattroi.2011@gmail.com

  • http://www.nhietmattroi.vn

Lĩnh vực

Năng lượng sạch

Thành lập

05/2014