[ Giới thiệu startup ] http://farmtech.com.vn | Doocvii.com

CHIA SẺ

[ Giới thiệu startup ] http://farmtech.com.vn | Doocvii.com [ Giới thiệu startup ] http://farmtech.com.vn | Doocvii.com

Công ty TNHH Farmtech VietNam

Giới thiệu

Thành lập năm 2015, Farmtech VietNam sản xuất thiết bị  IoT và phần mềm Fman để nhằm thay đổi phương thức canh tác và tư duy của nhà nông Việt Nam. Fman là phần mềm cho phép tương tác giữa nhà nông và chuyên gia nông nghiệp, tương tác giữa thiết bị IoT từ trang trại với nhà nông và cung cấp cho nhà nông thông tin nông nghiệp đã dược xác thực mợi các chuyên gia. Đây là mạng xã hội kết hợp công nghệ IoT đầu tiên tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

  • Công ty TNHH Farmtech VietNam

  • Farmtech VietNam

  • 19 Hương Sơn,Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

  • dotrananh@farmtech.vn

  • http://farmtech.com.vn

Lĩnh vực

Internet of thing

Nông nghiệp công nghệ cao

Dịch vụ

Thành lập

09/2015