File tính các chỉ số tài chính doanh nghiệp tự động cho DN

CHIA SẺ

Các bạn đừng thay đổi công thức tính và các cột khác nhé, chỉ điền các thông tin đầu vào của doanh nghiệp bạn.

Link tải(trực tiếp) : http://doocvii.com/wp-content/uploads/2019/05/biz-plan-financial.xls

Link dự phòng(google) : https://drive.google.com/open?id=1wYWa912xgoXCqDORAfVb8moZ4ri8ryd_

Bạn thay tên công ty vào là xong bản báo cáo tài chính cho 5 năm.